Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


Desconnexió digital: el 75% dels treballadors no desconnecta fora de l'horari laboral

23/06/2022

La desconnexió digital millora 7 punts percentuals respecte a l'any passat, quan el 82% dels espanyols assegurava respondre crides o correus electrònics fora del seu horari laboral. El 64% dels treballadors tampoc desconnecta durant les vacances d'estiu, encara que també baixa respecte a 2021 (74%)
Home, d'entre 45 i 65 anys, autònom, amb càrrec de responsabilitat i perfil vocacional, el professional que menys desconnecta
Andalusia i la Comunitat Valenciana són les dues comunitats autònomes amb menor desconnexió tant fora de l'horari laboral com en vacances

Després de dos estius marcats per la *covid i les seues pertinents restriccions, les primeres vacances de “normalitat” porten amb si la necessitat d'alleujar la sobrecàrrega acumulada i la recuperació de les ganes de viatjar. Malgrat la conjuntura internacional i el context econòmic, tres de cada quatre europeus planegen viatjar durant els pròxims mesos, segons un informe de la *European *Travel *Commission (ETC). En aquest sentit, garantir el descans mental i la conciliació personal i laboral cobren més importància que mai.

El dret a la desconnexió digital és un dret laboral dels empleats, inclosos els que treballen a distància, a no connectar-se a cap dispositiu digital de caràcter professional o programari de l'empresa -ordenadors, telèfons mòbils corporatius, etc.- durant els seus períodes de descans i vacances i a no contestar a les crides, missatges de WhatsApp, correus electrònics, *videollamadas o qualsevol altre tipus de comunicació digital de l'àmbit laboral i fora de l'horari habitual de treball. Així es recull en l'article 88 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDGDD) i en l'article 18 de la Llei 10/2021 de teletreball i treball a distància. Les empreses, per part seua, han de respectar el temps de descans, els permisos i vacances i desenvolupar polítiques internes per a complir amb la desconnexió digital després de consultar amb els treballadors o els seus representants.

Però la realitat és que la desconnexió digital continua sent insuficient. Així ho demostra l'últim Informe sobre Desconnexió Digital de *InfoJobs, que assenyala que el 75% dels treballadors espanyols responen crides o emails fora de l'horari laboral. Si bé és cert que existeix una millora respecte a l'any passat, quan la dada ascendia al 82%, les xifres encara estan lluny de les bones pràctiques i molt per damunt de les reflectides abans de la pandèmia (en 2020 el percentatge era del 63%).

A més, malgrat que les vacances d'estiu són percebudes com un moment prioritari de desconnexió i és cert que el percentatge de treballadors que no desconnecta digitalment es redueix a un 64% en aquest període, 1 de cada 4 persones declara connectar-se sempre que siga necessari durant els seus períodes vacacionals.

”La desconnexió digital del món laboral, malgrat que ha millorat una mica respecte a l'any passat, continua aconseguint nivells preocupants al nostre país”, afirma Mónica Pérez, directora de Comunicació i Estudis de *InfoJobs. “Hem de començar a concebre la desconnexió laboral com un dret i, les empreses que es preocupen per la salut dels seus empleats, han de tractar-lo com un factor important a tindre en compte. Més enllà de la implementació de mesures com un control horari més estricte o un sistema de guàrdies remunerades, les companyies han de fomentar la formació i conscienciació dels empleats per a construir organitzacions més productives que afavorisquen el benestar laboral ja que, desconnectar laboralment, no sols repercuteix directament en la salut i el benestar del treballador, sinó que també implica una major productivitat i una millora de l'ambient laboral”, afig Pérez.

I és que, tal com llancen les dades d'aquest estudi, 1 de cada 3 persones roman connectada sempre que siga necessari fora de l'horari laboral i el 42% ho fa de manera esporàdica.

Els homes desconnecten menys que les dones

En termes de poca desconnexió, el perfil de treballador és el d'un home, entre els 45 i els 65 anys, autònom o treballador per compte propi i amb càrrec de responsabilitat

D'altra banda, el perfil del professional que més aconsegueix desconnectar és majoritàriament dona, jove (de 16 a 34 anys), que treballa per compte d'altri (indefinides, temporals i en pràctiques) i amb càrrec d'empleada o especialista.

Els assumptes pendents de resoldre, un dels motius per a no desconnectar

Sentir l'obligació de respondre trucades telefòniques, missatges o correus electrònics fora de l'horari laboral continua sent el motiu principal de no desconnexió per als espanyols, perquè quasi la meitat dels treballadors –un 47%– al·leguen aquesta causa com a justificant de no desconnexió. Li segueixen l'exigència del lloc de treball (38%) i els assumptes pendents de resoldre (24%). Els motius de desconnexió no han patit grans variacions respecte a l'any passat, excepte per la major percepció d'assumptes pendents i l'esforç que comporta desconnectar, que han augmentat 4 punts percentuals respecte a 2021.

A major responsabilitat, menor capacitat de desconnexió

L'Informe de *InfoJobs també revela que aquells treballadors que ocupen un càrrec de direcció o gerència que comporta més responsabilitat desconnecten menys que aquells que tenen una responsabilitat menor. D'aquesta manera, fins al 62% dels directius/gerents a Espanya afirmen connectar-se fora de l'horari laboral sempre que siga necessari (el 55% ho fa fins i tot en vacances), mentre que, en el cas dels comandaments intermedis, aquest percentatge es redueix al 41% (33% en vacances). Finalment, pel que fa als empleats i especialistes, els esments descendeixen fins al 28% (24% en vacances).

A nivell general, els segments més joves són els que més desconnecten, especialment en època de vacances perquè un 40% dels treballadors entre 25 i 34 anys afirmen no connectar-se mai fora de l'horari laboral.

Establir un control horari més estricte, una de les mesures de desconnexió més desitjades

A la pregunta de quines solucions al problema de la desconnexió digital troben més oportunes,els espanyols aposten per una regulació per conveni laboral del dret a no atendre el mòbil i el correu fora de l'horari laboral. Aquesta mesura és secundada per un 40% dels treballadors i li segueix la de crear un sistema de guàrdies remunerades per a vacances i caps de setmana perquè la resta dels treballadors puguen descansar (30%). Finalment, un 28% advoca per establir un control d'horari més estricte, incloent-hi les interrupcions fora de l'horari laboral com a hores extra, una mesura que no apareixia l'any passat

D'altra banda, els treballadors indefinits i els comandaments intermedis es mostren especialment interessats en la creació d'un sistema de guàrdies remunerades (31% i 33%, respectivament). Els temporals o en pràctiques prefereixen la regulació per conveni del dret a no atendre el telèfon i el correu electrònic fora d'horari (44%).

Andalusos i valencians, els que menys desconnecten digitalment del seu treball

Per comunitats autònomes, Andalusia i la Comunitat Valenciana són les zones amb menor desconnexió, tant fora de l'horari laboral com en vacances, encara que per als andalusos resulta més difícil el primer, ja que quasi el 40% declara seguir pendent del treball fora de la seua jornada. Els valencians, per part seua, es connecten sempre que siga necessari durant les vacances (un 34%).

Quant als motius per a no desconnectar, els madrilenys i els valencians (tots dos amb un 48%) són els que en major mesura se senten obligats a contestar les crides o correus fora de l'horari laboral, seguits pels andalusos (47%).

Respecte a les mesures preferides per a la desconnexió digital, us professionals catalans són els que més aposten per la regulació per conveni laboral (42%), una mesura que també secunden els treballadors del País Basc (40%), seguida d'establir un control d'horari més estricte (28%).

Consulta la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo