Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


Deu trucs per a gestionar de manera efectiva el temps en el treball

En l'actualitat vivim en un ambient de treball frenètic en el qual la cultura del curtterminisme, la hiperconectivitat i la multitasca marquen el ritme del nostre dia a dia. Ho volem tot per a ja, sense parar-nos a pensar en la repercussió que això té sobre la productivitat de l'empleat que deu, a més, gestionar diverses tasques alhora sense poder centrar-se al 100% en cap.

Segons un recent estudi elaborat per Harvard *Business *School, el 45% dels treballadors afirma que, en l'últim any, la seua tasques laborals han augmentat, entre altres coses a causa de les noves tecnologies que permeten treballar en remot, repartir el treball o crear nous canals de comunicacions. No obstant això, lluny de suposar una millora en el rendiment de les companyies, que un treballador estiga exposat a la coneguda *multitarea pot suposar una reducció de fins al 40% de la seua productivitat.

El temps és el gran damnificat per aquesta realitat. Es tracta d'un dels nostres actius més valuosos, però en moltes ocasions ens perdem en tasques que aporten molt poc valor o no finalitzem cap. Això ens porta a no fer el treball veritablement important o aconseguir terminis, la qual cosa té resultats com a baix rendiment, estrés o frustració. Per això, és de summa importància aprendre a prioritzar i a gestionar el temps.

Execoach, consultora especialitzada en la transformació cultural de les empreses, ha elaborat un decàleg amb recomanacions per a interioritzar i convertir en una realitat la correcta gestió del temps:

  • No abastar-ho tot. Tota persona que haja aconseguit l'èxit sap que és impossible abastar totes les nostres activitats i, sobretot, fer-les bé. Hem d'aprendre a prioritzar les activitats que són més importants per al nostre lloc i organització, i la resta del temps deixar-lo per a aquelles que tenen una importància menor.
  • Dedicar 10 minuts diaris a la planificació. Amb aquest xicotet exercici podem evitar que el tsunami de tasques diàries ens desborde. El més recomanable és, no sols fer una planificació diària, sinó també setmanal i mensual. En aquest sentit, ens pot resultar de gran ajuda comptar amb una agenda.
  • Marcar objectius ambiciosos a llarg termini. Per a aconseguir que la nostra ment estiga el més focalitzada possible, i evitar entrar en la rutina del curtterminisme, hem de tindre clars quins són els nostres objectius a llarg termini, en un període de 5 a 10 anys, aconseguint així anar construint un camí amb una meta definida.
  • Definir objectius diaris. Per a aconseguir una sensació de control i autoconfiança, és important determinar un parell d'objectius al dia que siguen poc ambiciosos i concrets, que puguem complir. Aquests objectius ha d'anar alineats amb els nostres objectius a llarg termini. L'observar que dia a dia anem complint amb el que s'estableix generarà una gran motivació.
  • Evitar la multitarea. El nostre cervell no està preparat per a la *multitarea: en aplicar-la fem que el nostre focus d'atenció es dividisca amb cadascuna de les activitats que estiguem realitzant i que no estem centrats al 100% en cap d'elles, per la qual cosa la qualitat de les mateixes es veu disminuïda.
  • Comptar amb els imprevistos. Quan organitzem la nostra agenda amb les tasques diàries, és un gran error fer-ho comptant amb el total d'hores de treball ja que, inevitablement, durant la nostra jornada laboral sorgeixen imprevistos que faran que ens sentim frustrats i incompetents al no poder complir el programat. Hem de comptar amb ells i aprendre a manejar-los amb realisme.
  • Aprendre a dir no. En moltes ocasions, ja siga per cultura o per por, tendim a no establir límits a aquells caps o companys que irrompen en el nostre treball amb altres tasques de menor importància, a les quals estableixen una data de lliurament immediat. Hem d'aprendre a marcar uns límits raonables i entendre que, per fer-ho, no ocorrerà gens dolent, sinó que les persones que treballen amb nosaltres començaran a conéixer els nostres límits i a valorar-nos i respectar-nos més.
  • Dedicar un 30% a tasques importants i no urgents. En general, se sol dedicar un major percentatge de temps a aquelles tasques urgents que tenen un *deadline marcat. Una de les principals claus per a obtindre una major eficiència és dedicar temps a aquelles tasques importants i no urgents, que són les que contribuiran a aconseguir els nostres objectius a llarg termini, i que ningú ens pressionarà per executar-les. Si no ho fem, amb el temps es poden tornar urgents i ja siga massa vesprada.
  • Delegar les coses de menor importància. Saber derivar tasques no és gens fàcil, i pensar que realitzant-les nosaltres mateixos tardarem menys temps és un error que incrementarà la nostra càrrega de treball i els nostres nivells d'estrés. Sentir-se còmode no tenint el control de tot és alguna cosa que s'ha de treballar.
  • No posposar les tasques difícils. És molt comú que tendim a retardar aquelles activitats que tenen una major complexitat o que ens exigeixen un esforç extra. Si per contra, abordem aquestes tasques en curt període de temps, evitaran que patim d'estrés i ansietat en estar contínuament recordant aquestes tasques.

Pot consultar la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es