Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


La temporalitat a Espanya: Quants contractes temporals es converteixen en indefinits?

Prop de 400.000 contractes temporals s'han convertit a indefinits durant el primer semestre de l'any

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i en el món, ha realitzat una anàlisi sobre l'evolució dels contractes convertits a indefinits, segons el sector d'activitat i el lloc de residència del professional. A més, ha analitzat el pes d'aquesta tipologia de contractes sobre el total de contractes indefinits. Per a això, ha tingut en compte les dades publicades per Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE) durant el primer semestre de 2008 a 2019.

*Randstad detecta que, durant el primer semestre de l'any, el 37,4% dels contractes indefinits provenen d'un de durada determinada. Aquesta taxa és la més elevada dels últims set anys i suposa cinc exercicis de creixement consecutiu. La xifra més alta es va registrar en 2011, quan el 42,2% dels contractes indefinits procedien d'una conversió. Aquesta taxa reflecteix que més d'un terç dels contractes indefinits que se signen a Espanya provenen de la conversió d'un contracte de durada determinada.

Percentatge de contractes indefinits que prové d'un temporal

Font: Randstad a partir de dades del SEPE

En termes absoluts, els contractes temporals convertits a indefinits s'han reduït per primera vegada des de 2013 malgrat registrar la tercera xifra més elevada de la sèrie històrica. En concret, durant els sis primers mesos de 2019, 397.702 contractes de durada determinada s'han convertit en indefinits.

Contractes temporals convertits a indefinits


Font: *Randstad a partir de dades del *SEPE

Analitzant la sèrie històrica, s'observa que, després de registrar la xifra més elevada en 2008 (432.772), aquest tipus de contractes va descendir durant cinc exercicis consecutius, a excepció d'un lleu repunt en 2010 (+8,2%), fins a registrar la xifra més baixa en 2013 (197.769). Des d'aquest any, els contractes de durada determinada convertits a indefinits van augmentar durant els següents cinc anys fins a aconseguir els 407.986 en 2018. En aquest moment, les contractacions es van reduir en un 2,5%, fins a les 397.702 actuals.

En indústria, la meitat dels contractes indefinits prové d'un temporal

El sector d'activitat en el qual el professional desenvolupa el seu treball és rellevant a l'hora d'analitzar l'evolució dels contracto de durada determinada convertits a indefinits. En termes absoluts, el sector serveis és en el qual més conversions es realitzen, amb 294.286 contractes temporals convertits a indefinits. A continuació se situen indústria (56.622), construcció (35.546) i, finalment, agricultura (11.248).  

Contractes temporals convertits a indefinits segons sector d'activitat

Font: *Randstad a partir de dades del *SEPE

*Randstad destaca que el sector de la construcció és l'únic en el qual els contractes convertits en indefinits han crescut respecte a l'any anterior, en un 12,6%. Li segueixen els sectors de serveis, amb una caiguda del 2,9%, agricultura, amb el 3,9%, i indústria, amb el descens més acusat, un 8%.

Un altre indicador rellevant és el pes dels contractes convertits respecte al total de contractes indefinits segons el sector on treballi el professional. D'aquesta manera, l'estudi destaca que un de cada dos (50,4%) contractes indefinits del sector industrial procedeix d'un de durada determinada. A continuació es troba la construcció (47,8%), serveis (35,3%) i agricultura (22,3%).

Catalunya i Comunitat Valenciana, les úniques regions que creixen

La regió on el treballador resideix és clau a l'hora d'analitzar l'evolució dels contractes temporals convertits a indefinits, tant la seva evolució com el pes respecte del total d'indefinits. Seguint la tendència nacional, totes les comunitats han vist caure el volum de contractes convertits a indefinits, amb excepció de Catalunya, que va experimentar un creixement del 3%, i Comunitat Valenciana, amb un 2,5%.

Quant al pes respecte del total d'indefinits, *Randstad destaca que Andalusia, amb el 48,4%, la Comunitat Valenciana i Canàries, totes dues amb el 46,6%, són les regions en les quals els contractes convertits tenen major pes. A continuació, es troben Cantàbria (46,4%), Galícia (45,8%), Castella i Lleó (45,6%), Navarra (44%), Castella-la Manxa (43,8%), i Astúries (43,3%). Amb un pes més discret però encara per sobre de la mitjana nacional (37,4%), es troben Aragó, La Rioja (42,8%), Extremadura (42,6%) i Euskadi (39,2%). Amb els ràtios més baixos se situen Catalunya (33,9%), la Regió de Múrcia (32,9%), la Comunitat de Madrid (26%) i Balears (25,9%).

Contractes temporals convertits a indefinits segons CCAA

 

Font: *Randstad a partir de dades del *SEPE

A nivell provincial, Córdoba (53,5%), Cadis (52,6%) i Jaén (51,5%) són les que major pes d'aquests contractes, mentre que Girona (31,8%), Barcelona (32,3%), i Albacete (35,1%), van registrar les taxes més discretes.

En termes absoluts, Catalunya (76.151), la Comunitat de Madrid (60.256), i Andalusia (55.766) són les comunitats autònomes on s'ha convertit més contractes en indefinits en la primera meitat de l'any, suposant de fet el 47,9% del total d'aquest tipus de contractes. D'altra banda, Extremadura (12.054), Cantàbria (8.153) i La Rioja (6.146) són les que menys contractes d'aquesta tipologia han registrat.

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es