Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar
Els cinc perfils més demandats per a 2019

Randstad Technologies, proveïdor integral de RH en l'entorn IT, ha realitzat una previsió de les principals tendències del sector de cara a l'any 2019. En el seu estudi, ha detectat els cinc perfils més demandats durant 2019: data scientist; scrum màster & DevOps; desarolladores de plataformes conversacionals; business analyst; i consultors de ciberseguretat i *hacking ètic. A més, el desenvolupament continu i la capacitat d'adaptació permanent són els principals reptes als quals s'enfronten aquests professionals per a continuar mantenint-se com els perfils més atractius per a les companyies.

1. La importància de l'analítica de dades

Durant 2019 continuarà tenint una gran importància l'analítica de dades de manera massiva i en temps real, donada les inversions que s'estan duent a terme i la seua importància en els processos de negoci. Una aposta que no solament s'està produint en el sector privat ja que, segons la consultora Gartner, la primera prioritat d'inversió dels responsables de IT en el sector públic serà l'analítica de dades (43%), seguida per la ciberseguretat (43%) i les solucions i serveis cloud (39%). Per tant, el mercat continuarà sol·licitant professionals com data *scientist i *business analyst, capaços d'entendre el valor de les dades, gestionar-los i construir processos i models tecnològics basats en ells.

2. La transformació digital com dinamitzador del sector

Les companyies continuaran durant enguany amb els seus processos de transformació digital com manera de diferenciar-se en el seu sector i oferir un millor servei als clients. En aquest sentit les empreses requeriran perfils que siguen capaços de dissenyar i implementar aquests processos de transformació digital. La necessitat de digitalització de les companyies, tant en processos interns com en l'oferta de productes i serveis, incrementarà la incorporació de perfils amb experiència digital i formació especialitzada.

3. Aposta per les plataformes conversacionals

La digitalització continuarà tenint en aquest 2019 una importància fonamental en l'atenció al client, per la qual cosa les empreses que vulguen competir en una posició privilegiada hauran d'explorar i innovar en canals de comunicació. En aquest sentit, els chatbots i assistents virtuals de veu seran eines vitals per a poder oferir un bon servei als usuaris. Per aquest motiu, els desenvolupadors de plataformes conversacionals tornaran a ser tendència per als reclutadors. Les empreses sol·liciten professionals capaços de dissenyar i executar estratègies per a la posada en marxa de diferents robots i projectes relacionats amb el *machine *learning, capaços de parlar amb clients, usuaris i stakeholders. Les eines que contribueixen a la millora de l'experiència del client o de l'usuari, com el chatbot, rebran un impuls important en 2019.

4. Un imprescindible: la ciberseguretat i el hacking ètic

El debat entre la necessitat de protegir la nostra privacitat i la funcionalitat de la tecnologia en un món intensament interconnectat continua estant molt present i les empreses no seran alienes a això. L'escassa inversió duta a terme fins al moment motivarà un increment notable de la demanda de perfils relacionats amb la ciberseguretat i amb la generació de *hubs tecnològics capaços de donar suport a companyies globals. Perfils, a més, que seran requerits per a tots aquells projectes relacionats amb la tecnologia blockchain.

A més d'aquests perfils, el sector IT continuarà sol·licitant desenvolupadors d'aplicacions i testers d'aquestes. Una demanda que correspon no tant a l'activació de nous projectes com a la rotació i la guerra de talent pròpia del sector.

5. Adaptació, flexibilitat i agilitat, soft skills altament valorats

Randstad Technologies també destaca les competències més requerides dins del sector IT. En aquesta línia, en 2019 es valoraran especialment la capacitat d'adaptació, flexibilitat, agilitat i eficiència en models col·laboratius. Es tracta de soft skills, competències que no provenen, en general, de la formació acadèmica.

D'altra banda i quant a coneixements, la comunicació fluida, la capacitat de negociació i l'anglés (imprescindible), continuen creixent com els més tinguts en compte.

Reptes per a la gestió del talent, el employer branding com a solució

La digitalització es converteix en una eina de gran importància en la gestió d'un talent tan especialitzat com el que es requereix en aquest sector. Segons Rubén Berrocal, director nacional de Randstad Technologies, “el desenvolupament continu de les persones s'ha convertit en la clau per a la digitalització, i la capacitat d'adaptació permanent per part dels equips a nous models i entorns de treball és una de les prioritats”.

Una altra fita fonamental és convertir a organitzacions tan complexes com les actuals en motors prou àgils com perquè convisquen models laborals i perfils antagònics. D'aquesta manera seran, al mateix temps, eficients en un moment de canvi constant però sense abandonar els valors i l'essència que les defineix.

En definitiva, la gestió eficient de recursos humans passa per atraure i fideliTzar talent de les generacions més joves, les demandes de les quals i necessitats seran molt diferents als perfils d'edat més avançada. L'escassetat d'aquests perfils motiva que la seua fidelització siga un factor imprescindible, un punt on el employer branding es posiciona com a determinant. “Implementar nous models de treball requereix un diagnòstic previ del punt de partida i de l'aspiració, per a poder traçar el rumb i les eines a implementar. En algunes organitzacions seran polítiques de worklife balanç, en unes altres la implementació de l'automatització de processos, en altres formació eficient que permeta desenvolupar-se al talent, i en unes altres caldrà començar per construir un procés eficient sobre el qual després s'assentarà la tecnologia”, destaca Rubén Berrocal.

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es