Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar
Més ocupació, però igual de precari: la durada mitjana dels contractes temporals segueix lluny dels dos mesos

L'any 2018 va ser, en línies generals, positiu per a l'ocupació a Espanya. Es va tancar per primera vegada des de l'any 2007 amb més de 19 milions d'afiliats i es van crear 536.000 llocs de treball, una xifra una mica més baixa que els 611.000 de l'any passat i molt prop dels 540.000 de l'any 2016, mentre la taxa d'atur baixava del 15%. Malgrat les bones xifres absolutes, la "lletra xicoteta" de les dades d'ocupació mostren també una altra realitat: la precarietat acompanya a la creació d'ocupació dels últims anys.

La primera prova d'això és que aconseguir cada nou ocupat cada vegada costa més contractes. L'any 2018 es va tancar amb un nou rècord històric de contractes: 22,29 milions, la qual cosa suposa un creixement del 6,5% respecte a l'any anterior, malgrat crear-se menys ocupació que en 2017. Amb això, es manté la tendència creixent dels últims anys, ja que s'incrementava el nombre de contractes fins i tot en els anys en què es reduïa l'ocupació. Des de 2012 a 2018, la xifra de contractes ha crescut més d'un 56%.

Què significa això? Que cada persona signa una mitjana de 1,44 contractes (mitjana de desembre), a causa de la proliferació dels contractes temporals. Així, mentre que el nombre de contractes indefinits per persona és de 1,01, en el cas dels temporals, la mitjana és de 1,48 contractes.

La durada mitjana dels contractes temporals segueix lluny dels dos mesos

La temporalitat, a més, mostra cada vegada terminis més curts. Segons les dades del Ministeri de Treball, els contractes temporals de l'any passat van durar una mitjana de 52,16 dies, la qual cosa suposa un lleuger increment (de l'1%) respecte al mínim marcat en 2017, de 51,67 dies, a causa de la concentració de contractes de molt curta durada. En 2007, abans de la crisi, la durada mitjana dels contractes temporals fregava els 80 dies, és a dir, duraven un mes més que ara.

Les dades mostren com, malgrat el mínim increment de la durada mitjana dels contractes, tant el número com la proporció de contractes de molt curta durada ha crescut. En concret, 5,9 milions de contractes, el 26,68% del total, van durar una setmana o menys. Si s'afigen els que van durar entre una setmana i un mes, el percentatge s'acosta al 40% i si s'afigen els que van durar entre un i tres mesos, ja sumen quasi la meitat. O cosa que és el mateix, només la meitat dels contractes temporals signats en 2018 va durar més de tres mesos.

Més d'un 14% dels contractes van ser en restauració

Altra de les mostres de la precarietat en l'ús de l'any passat són les ocupacions que més contracten. Un any més, el sector que més personal va contractar va ser el de la restauració, amb més de 3,1 milions de contractacions realitzades en 2018. Això significa que més del 14% dels contractes que es van fer l'any passat va correspondre al sector de la restauració, que és el que té uns sous més baixos i, a més, un dels quals menys contractes indefinits realitza. Dels més de 3 milions de contractes que es van signar en el sector, només el 6% van ser indefinits.

Finalment, també es continua apreciant precarietat malgrat el creixement de contractes indefinits. En 2018, els contractes indefinits van ascendir a 1,338 milions, amb un augment del 18% respecte a l'any passat, però van créixer el mateix els indefinits a temps complet que els indefinits a temps parcial. D'aquesta forma, aconseguir un contracte de màxima qualitat (indefinit i a temps complet) va continuar sent quasi tan difícil com en anys anteriors.

Segons Treball, només un 6% dels més de 22,9 milions de contractes signats en 2018 eren indefinits i a temps complet. És la proporció més alta des de 2009, però segueix lluny del 8% d'abans de la crisi. Això es deu en part a l'increment del nombre d'indefinits a temps parcial, que suposen més del 40% dels contractes dels últims anys, enfront del 30% que suposava abans de la crisi.

Pot consultar la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es