Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


Huit coses que no han d'incloure's en un currículum o fulla de vida

Amb l'objectiu d'evitar aquest tipus de situacions, és necessari conéixer quins són aquests errors els quals es descriuen a continuació:

Què no incloure?

Quan pot començar. En presentar en un currículum la frase “disponible immediatament” es fa l'efecte d'estar desesperat per no tindre ocupació o que sé és deslleial cap a l'actual ocupador.

Resulta millor esmentar aquest aspecte en l'entrevista de treball.

Per què busca ocupació

Aquest tema sorgirà després. Deu estar preparado per a respondre a aquesta pregunta en una entrevista, però no incloure-la en el currículum.

Tot el relacionat amb assumptes de diners i compensacions

Recorde que el propòsit del currículum o fulla de vida és dir-li al que entrevista el que el sol·licitant pot fer per ell, no el que vol obtindre d'ell.

Mentides i exageracions

Si una persona menteix o exagera en el seu curriculum, el més probable és que ho descobrisquen i ho desqualifiquen. Si algun ocupador arriba a pensar seriosament a contractar a un sol·licitant, el més segur és que verifique amb cura el seu currículum.

Per això, no és estrany que recórreguen a les institucions educatives que s'enumeren per a confirmar que en realitat s'haja obtingut els títols esmentats, Qualsevol afirmació que faça respecte a ocupacions anteriors pot ser verificada a fons. Encara que, en la majoria dels països, els ocupadors requereixen el permís per escrit del candidat per a fer-lo, si aquest vacil·la a donar-lo, no quedarà dubte que hi ha alguna incongruència entre la fulla de vida i la realitat.

A més, els ocupadors algunes vegades utilitzen xarxes informals per a eludir problemes legals en investigar els antecedents d'algun sol·licitant. Per exemple, els antics ocupadors estan limitats per llei quant al que poden revelar sobre un ex emprat quan se'ls demanen referències. No obstant això, si un possible patró coneix a algú que ha laborat amb el candidat en el passat, podria preguntar-li a aquesta persona.

La seua edat, raça i antecedents ètnics o gènere

Als Estats Units i altres països existeixen lleis i regulacions que prohibeixen als ocupadors utilitzar l'edat del sol·licitant com a criteri per a contractar-ho. És a dir, no poden preguntar l'edat, així que és millor no esmentar-la. Clar que les dades que es proporciona respecte als antecedents laborals i educatius donaran a l'ocupador una idea respecte a l'edat del sol·licitant. Per això, no hi ha necessitat de ser específic ni de cridar l'atenció cap a aquest factor.

L'estat de salut

Llevat que es busque ocupació com *deportistaprofesional, se suposa que el sol·licitant es troba en bon estat general de salut i físicament capaç per a fer el treball que sol·licita. Per tant, és millor no esmentar aquest aspecte en el currìculum.

La infància

Si el currículum esmenta un títol universitari un altre d'educació superior, no és necessari assenyalar que es va acabar la preparatòria, ja que això es dedueix i, en general, és millor no esmentar aspectes que hagen ocorregut abans de complir 18 anys.

No incloure el telèfon del treball actual

No resulta convenient incloure en el curriculum el número telefònic d'on s'està laborant en l'actualitat, ja que el potencial ocupador pot cridar i parlar amb un company de treball i fins a amb l'actual cap i ells, llavors, s'assabentarien que s'està buscant treball en una altra empresa. Aquesta situació, en la majoria dels casos, no resulta positiu i pot crear conflictes en l'actual treball.

Pot consultar la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es