Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar
Respostes a les preguntes més difícils de l'entrevista de treball

De la teua resposta dependrà que aconseguisques el lloc de treball així que procura anar preparat. Que ens criden a una entrevista de treball ja és prou difícil hui dia com per a no anar preparats i deixar-ho tot a la improvisació. Heus ací les preguntes tal com probablement te les fa l'entrevistador. Per a començar aquest consell pot ser vital: No tuteges a l'entrevistador si ell no ho fa primer.

Què pot dir-me de si mateix? Segurament serà una de les primeres preguntes que li facen i la seua finalitat és avaluar la seua capacitat de resposta. Porte la resposta preparada. Parle de forma natural i breu sobre els assoliments més excel·lents de la seua vida i dels llocs de treball anteriors que tinguen alguna relació amb el lloc al qual es presenta. Es tracta de fer veure a l'entrevistador que vosté és la persona adequada per a cobrir aqueix lloc de treball

Què creu que pot aportar a la nostra companyia? Aprofite per a demostrar que s'ha informat sobre la companyia. Parle de per què la seua personalitat encaixa en la cultura d'empresa d'aqueixa companyia amb la qual vosté, òbviament s'assega tan identificat. Evite fer desqualificacions sobre la seua anterior empresa. Si l'entrevistador insisteix a traure-li el tema del seu treball en empreses anteriors, tracte d'evitar-lo amb diplomàcia, però el que no ha de fer en cap cas és parlar mal de la seua anterior companyia,  caps, companys, etc.

Per què pensa vosté que és el candidat adequat a aquest lloc? Responga amb naturalitat. No siga modest, ni tampoc pretensiós (tampoc coneix a la resta de candidats). Simplement tracte de demostrar que la seua qualificació professional, experiència i aptituds encaixen amb el perfil buscat per a aqueix lloc de treball.

Preguntes personals del tipus… Té parella?, pensa tindre fills?.. i alguna altra que solen fer-se molt més comprometedores que segurament li faran sentir-se incòmode. Es tracta d'això, l'entrevistador vol veure la seua reacció. Si no li és inconvenient responga amb naturalitat, però si la pregunta li sembla discriminatòria o atenta a la seua intimitat, *hagaselo saber a l'entrevistador o tracte de defugir-la de manera diplomàtica. Això sí, *hága el que faça, faça-ho sempre amb fermesa però amb cordialitat.

Preguntes conflictives. Ens referim a aquelles preguntes que estan relacionades amb els nostres punts febles respecte al lloc de treball. Per exemple, preguntes sobre la nostra falta d'experiència, períodes en blanc en el nostre Curriculum vitae, falta de formació en algun aspecte concret, etc. La millor forma d'afrontar-les és contestant amb sinceritat però veient l'aspecte positiu de cada circumstància: per exemple: Si ens pregunten per la nostra falta d'experiència, podem respondre que som una persona amb dedicació, perfeccionista i que aprén amb rapidesa. Si ens fan algun comentari sobre que el nostre nivell d'engonals no és suficient (i és així) podem dir que som conscients d'això, però que estem disposats a millorar apuntant-nos a un curs immediatament.

Quines són les seues expectatives econòmiques? Aquesta és una de les preguntes més compromeses. La millor manera d'abordar-la és a dir que s'espera un salari d'acord amb el treball i responsabilitats que s'exerciran. Que el més important per a nosaltres és ser útil a la companyia i que de la mateixa manera esperem que l'empresa sàpia reconéixer la nostra vàlua. No obstant això, convé anar informat sobre el sou mitjà d'aqueix lloc de treball i portar, no tant una quantitat concreta com un rang del tipus: 20.000 i 23.000€.

Té alguna pregunta o dubte? Probablement és la ultima pregunta. Aprofite l'oportunitat per a preguntar qualsevol dubte que li haja quedat sobre la companyia en general o sobre el lloc de treball en concret.

Pot consultar la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es